โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรม “หมอชวนวิ่ง ” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชน

คลิกชม>>>ภาพกิจกรรม