โรงเรียนสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สพม.สฎชพ. พร้อมด้วย นายสำรวย ภักดี รองผอ.สพม.สฎชพ นางอารี ชนะสงคราม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางพจณิชา รอดภัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่เพื่อพบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ติดตามความพร้อมในการบริหารการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี https://www.facebook.com/profile.php?id=100074393082962

อ้างอิงภาพจาก https://photos.app.goo.gl/hFYa6UFyXAD198A68