โรงเรียนสุราษฎร์ธานีคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมุงกุฎระดับประเทศ

ปฐวี ซี้ด ชอบกินไก่

เมื่อวันที่  28  ก.ค.  2556  นักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ ปี 2556 : เรียนรู้สู่อาเซียนชิงทุนการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน 494  โรงเรียน  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดี   กับนายปฐวี  ปัจฉิมทิศ นักเรียนชั้น ม.  5/8 คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  ได้รับรางวัลเงินสด หนึ่งหมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศนักเรียน และโล่เกียรติโรงเรียน

IMGP4657IMGP4639IMGP4663