โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ คุณครูอรตรี รอดเจริญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564