โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศรชัย ไกรปราบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประเภท ผู้สอน กิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี 2565