โรงเรียนสุราษฎร์ธานีขอแสดงความยินดีกับ นายทวิพงศ์ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ OBEC AWARDS ครั้งที่ 10