โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ชมภาพบรรยากาศการกิจกรรมได้ที่นี้ https://photos.app.goo.gl/c1VfvEKRykHZ5TAh6