โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่

IMG_1448วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย คลังภาพถ่าย

IMG_1412

โครงการสืบสานอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่  ณ อาคาร ๑๐๐ ปี หอประชุมครูลำยอง  เป็นการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ ทั้งบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และบูรณาการเนื้อหา มีกิจกรรมโดยสังเขปดังนี้

           – นาฏลีลาเทิดไท้องค์ราชันย์

           – กิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณสุนทรภู่

           – ละครในวรรณคดี

           – ประกวดตัวละครในวรรณคดี

           – การละเล่นพื้นบ้าน

           – เสียงประสานสาย(การร้องเพลงคู่ในวรรณคดีจากตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระฯ)

           – นิทรรศการ เกม การแข่งขันทักษะทางภาษาไทย

           – การจำหน่ายอาหารไทยโบราณ และท้องถิ่น

                                 ฯลฯ

IMG_1362 IMG_1324

IMG_1322IMG_1314

IMG_1262

กว่าสองร้อยขวบกาลเพียงผ่านสมัย

     ทุกรสคำฉ่ำใจในทุกหน

     ทุกนิราศวาดสุขให้ทุกคน

     ทุกมิถุนาฤๅพ้นระลึกครู

          สุนทรภู่ครูกลอนสอนคำหวาน

     สัมผัสในผสานเสนาะหู

     นำคำเล่นลีลาน่าเชิดชู

     พานพบูนำมาข้าน้อมนบ

                  

       ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖

   

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

           โรงเรียนสุราษฎร์ธานี