โครงการประกันอุบัติเหตุ

card_logo1

ด้วยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะเปิดรับเสนอ “โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จึงขอเชิญชวนให้บริษัทประกันภัยที่สนใจร่วมเสนอโครงการ ฯ ได้ที่ สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในเวลาราชการ ตามกำหนดการดังนี้
ยื่นเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – วันที ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
พิจารณาคัดเลือก     วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ตอบรับและทำสัญญา ภายใน  วันที่ ๓๑ มีนาคม๒๕๕๙