โครงการค่ายศิลป์สัมพันธุ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีโครงการค่ายศิลป์สัมพันธ์ (ศิลปศาสตร์)
ในวันที่ 19 - 20 กรกฏาคม 2556 ณ Sunrise Beach Resort อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

1071701_10201483678684818_727109350_o