แจ้งนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง

งานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ขอความร่วมมือนักเรียนระดับ ม.1 และ ม.4 กรอกข้อมูลประวัติตนเอง ผ่านลิงค์ คลิกที่นี่  หรือตาม QR Code ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

สามารถตรวจสอบรหัสประจำตัว ม.1 และ ม.4 ดังนี้
รายชื่อนักเรียน ม.1
รายชื่อนักเรียน ม.4