เลือกตั้งสภานักเรียน

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานีจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนชุดใหม่เพื่อปฎฺิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี้