เรื่อง การเปิดระบบการรับชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนที่ค้างชำระ

โรงเรียนกำหนดเปิดระบบการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา  ระหว่างวันที่  1-19 กุมภาพันธ์ 2566  ด้วยวิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา  หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Krungthai  Next”  สำหรับรายชื่อนักเรียนที่ค้างชำระจะแจ้งผ่านครูที่ปรึกษา

โหลดใบ Pay-in สำหรับนำไปชำระที่ธนาคาร »»» ใบ pay-in ชำระเงินบำรุงการศึกษา

ตัวอย่าง  การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น  ” Krungthai  Next”