เรียกรายงานตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ ศิลป์-ภาษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2

เรียกรานงานตัว ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และ ศิลป์-ภาษา เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้อง 417 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) อาคาร 4 ทวีวิทย์ ดังนี้

แผนการเรียนวิทย์-คณิต ลำดับที่ 138-139 คลิกประกาศ

แผนการเรียนศิลป์-ภาษา ลำดับที่ 53  คลิกประกาศ