เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

เรียกรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติมครั้งที่ 6)

รายงานและมอบตัว วันที่ 2 มิ.ย. 64

ส่งเอกสารการมอบตัว วันที่ 4 มิ.ย. 64

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์