เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564

เรียกรายงานตัวเพิ่มเติม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไป

ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อและรายละเอียดของการรายงานตัว มอบตัว

หลักฐานและเอกสารการมอบตัว คลิกที่นี่

ปริ้นท์เอกสารการมอบตัวได้ที่ลิงค์ต่างๆ ดังนี้

1. ใบpay in (อยู่หน้า 3 เป็นต้นไป) คลิกที่นี่

2. ใบมอบตัว คลิกที่นี่

3. ประวัติ นร. คลิกที่นี่

4. สัญญาการเป็นนร.  คลิกที่นี่

5. ใบสมัครสมาคมผู้ปกครอง คลิกที่นี่