เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆได้ดังรูป ด้านล่าง