อบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 งานสื่อ และนวัตกรรม กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning with iPad กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี ดิจิตัล โดยมี นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรม และคุณพีรพล เบนฮามัด จาก บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุราษฎร์ธานี