สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 1

สรุปรายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 กลุ่ม สุราษฎร์ธานี 1
ระหว่าง วันที่ 5 – 7 กันยายน 2556

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน