วันที่ 15 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและภาคีเครือข่ายภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/Jhb9ncavLuCEVVQw9