วันคล้ายวันสถาปนคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี และนายอณาวิช ทิพย์รักษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือเกียรติยศเชิญธงลูกเสือจังหวัดสุราษฎร์ธานี กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และวงโยธวาทิตโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัด   สุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี