ลิงค์ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน Google Meet สำหรับครูประจำชั้น

ลิงค์ประชุมผู้ปกครองออนไลน์ผ่าน Google Meet สำหรับครูประจำชั้น
https://meet.google.com/xym-mmrx-qix

หมายเหตุ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทาง
https://www.facebook.com/SuratthaniSchool2451