ร่วมกด ถูกใจ ในหน้า fan page ของงานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

Untitled1ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนว

ขอเชิญคณะครูอาจารย์ นักเรียน/ผู้ปกครอง และ ผู้สนใจทุกท่าน

ร่วม กด ถูกใจ ในหน้า fan page ของ

“งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี”

เพื่อเป็นช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารจากงานแนะแนว

คลิกลิ้ง