รายงานผลการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทห้องเรียนทั่วไป

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 25 มี.ค. 61 26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 รวม
เขตพื้นที่บริการ 108 157 69 55 33 314
ทั่วไป 108 73 82 44 36 235
ความสามารถพิเศษ กีฬา 4 2 4 6
ศิลปะ 4 6 4  – 10
รวม 224 238 159  99  69  565

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับเฉพาะอันดับหนึ่ง

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประเภท จำนวนรับ 25 มี.ค. 61 26 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 รวม
วิทย์-คณิต 24 16 62 46 20 144
ศิลป์-คำนวณ 16 5 11 16 7 39
ศิลป์-ภาษา 16 5 14 13 5 37
นักเรียน ม.3 เดิม 224 224 224
รวม 280 26 87  75  256  444

หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนที่ได้นับผู้ที่เลือกแผนการเรียนเฉพาะอันดับหนึ่ง