รายงานผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

card_logo9999999

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

รายงานผลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการพิเศษ

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประเภท จำนวนรับ 20-ก.พ.-59 21-ก.พ.-59 22-ก.พ.-59 23-ก.พ.-59 24-ก.พ.-59 รวม
วิทย์ สสวท. 30 120 82 30 6 9 247
คณิต – วิทย์ 40 92 79 39  15 15 240
MSET 80 65 51 21  19 10 166
EP 60 18 17 9  6 1 51
รวม 210 295 229 99  46 35  704

 

 

สรุปผลการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
ประเภท จำนวนรับ 20-ก.พ.-59 21-ก.พ.-59 22-ก.พ.-59 23-ก.พ.-59 24-ก.พ.-59 รวม
MOU สพฐ. 30 64 31 14  23 6  138
พสวท. สมทบ 40 30 17 6  14 4 71
GIFTED ENG 13 23 17 11  15 10 76
MATH 13 6 5 1  3 1 16
THAI 14 10 4 5  6 5 30
MSET 40 17 18 6  12 12 65
ศิลป์-ภาษา 40 25 17 13  22 30 107
รวม 190 175 109 56  95 68  503