รายงานข้อเท็จจริงประเด็นการกล่าวหาผู้บริหารโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ตามที่กลุ่มบุคคลคณะหนึ่งได้พยายามนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางสื่อออนไลน์ ,บัตรสนเท่ห์ ส่งผลด้านลบต่อภาพพจน์โรงเรียนที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ 100 ปี ทางฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนจึงข้อรายงานข้อเท็จจริง ตามเอกสารต่อไปนี้ คลิกเพื่ออ่านรายงานข้อเท็จจริง