รับสมัครสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีรับสมัครสอบ Pretest ปีการศึกษา 2562
สมัคร 15 พ.ย.-4 ธ.ค. 2561
ชำระเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 7 ธ.ค.2561
สอบ 15 ธ.ค.2561
ประกาศผล 21 ธ.ค.2561
สมัครผ่านเว็บไซต์โรงเรียน Click