รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>>ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน