รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุราฎร์ธานี

รับสมัครระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาทัศนศิลป์