รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง (แทนอัตราว่าง)

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง (แทนอัตราว่าง)

1. ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)

2. ตำแหน่ง นักการ/ภารโรง จำนวน 1 อัตรา (แทนอัตราว่าง)

รับสมัครระหว่าง วันที่ 1-9 สิงหาคม 2561

ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คลิกดูรายละเอียด>>> ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ/ภารโรง