ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ผ่านระบบออนไลน์
ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. – วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น.
และพิมพ์ใบสมัครไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
และเก็บใบสมัครที่ผ่านการชำระเงินเป็นหลักฐานเพื่อเข้าห้องสอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

ประกาศรับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษ

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร

คลิกเพื่อดูคู่มือการใช้งาน