รองผู้อำนวยการบุญส่ง ศุภศิริรัตน์ เป็นวิทยากรอบรมสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

301นาง บุญส่ง ศุภศิริรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน โครงการสภานักเรียนไทย ก้าวไกลสู่อาเซียนจัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11….

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น.  นางบุญส่ง  ศุภศิริรัตน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เป็นวิทยากรบรรยาย  เรื่อง  ผู้นำนักเรียนในยุคอาเซียน  โครงการสภานักเรียนไทย  ก้าวไกลสู่อาเซียน  จัดโดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุราษฎร์ธานี  อำเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีประธานสภานักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด สพม.11 เข้าร่วมโครงการ จำนวน 66 คน

303 301 302