พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศเทศไทย
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2835271093164812&type=1&l=ffd350f15c