ผลงานและความภาคภูมิใจของชาว ส.ธ.

jirapong meenapra 001

 

ผลงานและความภาคภูมิใจของชาว ส.ธ. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ ประเทศเมียนมาร์

ต้อนรับนักกรีฑา 00006

27th SEA GAMES 2013  NAY PYI TAW  : MYANMAR   เมื่อวันที่ 11 – 22  ธันวาคม 2556

1. จิระพงศ์  มีมานะ  3 เหรียญทอง จากวิ่ง 100 เมตร , 200 เมตร และวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

2. ศุภชัย  ฉิมดี  1 เหรียญทองวิ่งผลัด 4 x 100 เมตร

3. จตุรงค์  ฉิมเรือง  ตัวสำรองทีมวิ่งผลัด 4 x100 เมตร

4. สุวนันท์  คงทอง  ตัวสำรองทีมวิ่งผลัด 4 x100 เมตร

และอาจารย์ธีโรจน์  ชัยงาม  ได้รับรางวัลโค้ชดีเด่นภูมิภาค ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2556

”มิ้ว” จิระพงศ์ มีนาพระ  ลมกรดชาวไทย  เจ้าของฉายา “ยูเซน โบลต์ เมืองไทย”  เจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ครั้งที่ 27

จาก วิ่ง 100 เมตร ,  200 เมตร และ ผลัด 4 x 100 เมตร

jirapong meenapra 006