ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่องการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้ทำการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย จึงประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565  ห้องเรียนทั่วไป ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รายละเอียดดังนี้ Click