ประมวลภาพงานพิธีไหว้ครู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

p84646021732โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้จัดงานกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2555 ขึ้น ณ สนามโรงเรียนสุราษฎร์ธานี…..

 

 

 

 

 

 

วัน พฤษหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2555 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนเรียนสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีไหว้ครู ซึ่งถึงเป็น พิธีสำคัญอีกงาน ที่ทางโรงเรียน ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์ ที่ได้สอนสั่งนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ทั้งอดีต,ปัจจุบัน รวมไปถึงท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียร์ติ มาร่วมงานในวันนี้

 ประมวลภาพบางส่วนจากงานวันไหว้ครู http://www.photo-flash-maker.com/introduce-photo-flash-maker.php