ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ”

IMG_6839ประมวลภาพกิจกรรม “การอบรมการพูดพิธีกรและการจัดรายการ” ….

ด้วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดรายการเสียงตามสายและการพูดตามหลักการเป็นพิธีกรให้แก่นักเรียนช่วยงานสื่อสารองค์กรโรงเรียน โดยการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางด้านงานสื่อสารอย่างรอบด้าน และนำความรุ้ที่ได้มาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากรจากสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทย และจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

IMG_6839 IMG_6698 IMG_6570 IMG_6554 IMG_6526 IMG_6539 IMG_6528 IMG_6564