ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประเภททั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ประเภท ผลการสอบ
ประกาศ คลิกดูรายละเอียดประกาศ
ประเภทในเขตพื้นที่บริการ คลิกดูรายละเอียด
ประเภทประเภททั่วไป คลิกดูรายละเอียด
ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คลิกดูรายละเอียด
ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เพิ่มเติม ครั้งที่1) คลิกดูรายละเอียด