ประชุมร่วมทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556

943123_182556195232803_860734564_n

รองวิชาการโรงเรียนสุราษฏร์ธานีประชุมร่วมกับคณะทำงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต

เกี่ยวทิศทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2556 จุดเน้น STEM เพื่อรองรับการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล..ทุกคนพร้อม

 

 

942652_182552668566489_830459106_n 941778_182557431899346_775812981_n 923316_182557115232711_1333524655_n 486836_182556791899410_261474896_n 182795_182553335233089_1890560863_n