ประชุมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

ระดับชั้น ม.๕ จัดประชุมนักเรียนชั้น ม.๕ เพื่อทบทวนระเบียบเครื่องแต่งกายของโรงเรียนสุราษฎร์ธานีและครูประจำชั้นพบปะนักเรียนแต่ละห้องเรียน

ชมภาพทั้งหมดได้ที่นี้