ประชาสัมพันธ์แจ้งการจอดรถในวันสอบ Pre test 15 ธ.ค. 2561

ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองที่นำรถส่วนตัวมาในวันสอบ Pre test 15 ธันวาคม 2561

ขอความร่วมมือให้นำรถของท่านไปจอด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เนื่องจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานีเป็นสนามสอบ ขออภัยในความไม่สะดวก