ประกาศ เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ค้างชำระ ปีการศึกษา 2562-2564

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ขอแจ้งกำหนดการเปิดระบบการรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ ทางแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ตามรายละเอียดที่แนบ ปริ้นใบ pay-in  >>>ใบ pay-in ชำระเงินบำรุงการศึกษา(2)