ประกาศ เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (รอบที่ 2) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนได้กำหนดปฏิทินการเก็บเงินบำรุงการศึกษา (รอบที่ 2)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6

ระหว่างวันที่  1 – 10 ก.ค. 65  โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next

ตามรายละเอียดที่แนบ   img-630234416

พิมพ์ใบนำฝากชำระเงินบำรุงการศึกษา>>>http://archeewa.org/stnew/index.php

ขั้นตอนการจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชั่น