ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ทางโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดเปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันที่  20 พ.ค. –  30 มิ.ย. 67  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และช่องทาง Mobie Banking ทุกธนาคาร

คลิกอ่านประกาศ

»» คลิก  เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ««