ประกาศ เรื่องการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ทางโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดเปิดระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันที่  1 – 29 ก.พ 67  ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา และช่องทาง Mobie Banking ทุกธนาคาร

»» คลิก  เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา ««