ประกาศ !!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ประกาศ !!! รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
โดยมีรายระเอียดในเอกสารที่แนบ ดังนี้

1. วิชานาฎศิลป์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  >>>คลิก<<<
2. วิชาฟิสิกส์      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  >>>คลิก<<<