ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการห้องเรียน