ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ !!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดในเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จนท.งประมาณ