ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น

ตามที่โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โดยคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

>>> รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น