ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ประกาศ!!! รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา รายละเอียในเอกสารที่แนบท้าย >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จนท.โสตทัศนศึกษา